vand

Velkommen til Liseleje Havn A.M.B.A.

 

 

Lokalomr√•det i Liseleje har i mange √•r arbejdet for etablering af et havneanl√¶g. Den store b√łlgebryder blev etableret i 1911 70 meter fra kysten (blev landfast efter 10 √•r), for at st√łtte det lokale fiskeri, som i en √•rr√¶kke blomstrede i Liseleje. Men stadig st√łrre b√•de kombineret med den udsatte beliggenhed har aldrig muliggjort, at et egentligt havneanl√¶g har kunnet realiseres, s√• fiskeriet er igen oph√łrt.

Den tidligere Frederiksværk Kommune tog i 2004 initiativ til at udarbejde en udviklingsplan for Liseleje og Asserbo med henblik på at stimulere livet i området, også udenfor sommersæsonen. En lystbådehavn var en af de ideer der blev taget op i forbindelse med udviklingsplanen. Liseleje Strand- og Havnegruppe arbejdede videre med havneplanerne indtil Liseleje Havn A.M.B.A. blev stiftet den 26. oktober 2007.

Vision for Liseleje Havn

  • Styrke udviklingen af Liseleje ved udviklingen af det nuv√¶rende milj√ł omkring lystb√•dssejlads,
  • Udvikle havnen s√• den er attraktiv, b√•de for de der sejler og de der bliver p√• land,
  • Bruge havnen som st√łttepunkt for udviklingen af fritidsliv og turisme i den vestlige ende af Kongernes Nordsj√¶lland,
  • Respektere Natura 2000 omr√•det, bilag IV-arter og anden beskyttet natur.
  • Underst√łtte og udvikle naturen i og omkring Liseleje

Det havneanl√¶g, vi √łnsker at etablere, er af begr√¶nset st√łrrelse. Havneforslaget er dimensioneret for en kapacitet p√• ca. 180 b√•de af varierende st√łrrelse og med en max. dybgang p√• 1 - 2 m. Dette svarer til en kapacitet ved broer p√• ca. 620 meter med en generel b√•dbredde p√• 3,5 meter. Der vil desuden v√¶re mulighed for opl√¶gning af joller p√• stranden i havneomr√•det, som man har det i dag bag b√łlgebryderen.

Havnen skal v√¶re hjemsted for lokale b√•de, men ses ogs√• som et vigtigt st√łttepunkt for sejlertrafikken i sommerm√•nederne langs kysten. G√¶stetallene i Gilleleje og Hundested fort√¶ller lidt om den intensive trafik, der er langs kysten prim√¶rt i juli og august. For denne trafik vil en havn p√• den 20 s√łmil lange kystr√¶kning v√¶re et attraktivt tilbud p√• grund af havnens t√¶tte sammenh√¶ng med natur, badestrande mv.

Der regnes kun med en meget begrænset bebyggelse på havnen Рprimært med toilet- og badefaciliteter, depotrum for havnens drift samt en mindre fællesbygning.

I 2008 blev et f√łrste havneforslag udarbejdet, men en dialog med Milj√łministeriet viste, at det ikke kunne danne grundlag for en ”planl√¶gningstilladelse”, som er det f√łrste skridt for at vi kan komme videre.

I 2010-2013 er der med bistand fra Hasl√łv & Kj√¶rsgaard, Orbicon og DHI udarbejdet et nyt havneforslag, med fokus p√• de s√¶rlige hensyn, der knytter sig til naboskabet til bl.a. Natura 2000 omr√•de nr. 135 (Habitatomr√•de H119), og √łvrige beskyttelsesinteresser.

Det er Liseleje Havn A.M.B.A.’s overbevisning, at det nye havneforslag viser, at det er muligt at indpasse et havneanl√¶g, der b√•de fastholder den vigtige materialevandring langs kysten, og som opretholder en bred sandstrand med spillerum for de naturkr√¶fter, som er s√• afg√łrende for kystprocesser, klitdannelse, de s√¶rlige naturtyper og det biologiske liv, der er knyttet til beskyttelsesinteresserne.

P√• denne hjemmeside kan du l√¶se mere om projektet samt f√łlge projektets fremdrift under sidste nyt.

Havneskitse2012