Turisme

 

 Turisme, nye muligheder.

Liseleje Havn A.M.B.A.  forventer at havnen vil blive en attraktion for Liseleje, Asserbo og Melby området. Især forventes gæstepladserne at være optaget af sejlere, der ønsker at se vores område og som trænger til en pause på det lange ben rundt Nordsjællands kyst.  Det er også hensigten at foreslå en Maritim Camping mulighed etableret i nærheden af havnen. Der vokser i disse år stadig flere af sådanne natur pladser frem, og Liseleje vil også her være et godt mål for en dagsejlads langs kysten. I takt med at havnen besøges vil interessen for området vokse og det vil være til gavn for turismeerhvervet og de handlende i området.

En opkobling til et nyt familie oplevelses center, der kunne indrettes i den tidligere Melby Lejr vil være et oplagt ide og sikre en god synergi mellem den nye havn og de unikke naturomgivelser som omkranser vores lokalområde. Tanken om et bronze-alder oplevelsescenter i Liseleje, Melby, Asserbo området er skitseret af en af havnegruppens medlemmer og vil sammen med de andre attraktioner yderligere gøre et besøg i vores område interessant.  Under alle omstændigheder forventer havnegruppen at tilkomsten af en havn vil give grobund for udvikling af turismen i området og samtidig tilføre meget nyt og spændende til Halsnæs.


Tilbage

Tilbage til forsiden