Klubber


Maritime sportsgrene

Liseleje Havn A.M.B.A. forventer at en række forskellige maritime sportsgrene naturligt vil organisere sig omkring den nye havn. Der tænkes her i første række på sejl- og motorbåds sport, hav kajak roning, vind- og dragesurfing og dykning.  De eksisterende aktive vinterbadere på stranden vil formentlig kunne organisere sig på tilsvarende vis og lade sig inspirere af den nye havn.

 

Vinterbadere

For vinterbaderne og andre brugere af havnen vil den nye havnebygning indeholde omklædnings- og badefaciliteter.  Der vil også naturligt kunne udvikles konkurrencer med de allerede eksisterende klubber på Halsnæs – ’’Halsnæs Cuppen’’ kunne passende bestå af en vifte af de her nævnte sportsgrene og danne rammen om en ny tradition på Halsnæs.
Tilbage

Tilbage til forsiden