Støtte til arbejdet med Liseleje Havn

På den ordinære generalforsamling i Liseleje Havn amba, lørdag den 23. juni 2012 var der, klar støtte til at bestyrelsen skal gå videre med det havneprojekt, der er udviklet i løbet af det seneste år.

Havneprojektet omfatter en lystbådehavn til ca. 180 både, placeret mellem Lisehøjvej og den gamle havnemole. Den måske største udfordring ved at bygge en havn ved Liseleje er, at få tilladelse til at bygge. Området fra Liseleje og op til Tisvildeleje er et særligt beskyttet, Natura 2000 område. Halsnæs Kommune, der er planlægningsmyndigheden, må ikke planlægge en havn, før Naturstyrelsen har givet grønt lys. Grønt lys forudsætter, at havnen ikke vil skade dyr, planter og naturformer i Natura 2000 området.

Det nuværende havneprojekt blev i efteråret 2011 præsenteret for byrådet, der i december sagde ja til, at havnen kunne arbejde videre med skitsen. Nu har havnens konsulenter arbejdet videre med skitsen og analyseret virkningerne af havnen på dyr, planter og naturformer. Konsulenternes konklusion er, at dyr og planter ikke vil blive skadet. Sedimenttransporten langs kysten vil blive påvirket, men den sandfodring, der er en del af projektet vil kunne kompensere for påvirkningen. Den kysttilbagetrækning der sker i dag, vil blive mindre, hvis der udføres ekstra strandfodring.

Konsulenternes notat om havnen og virkningerne på naturen skal nu i samarbejde med medarbejderne i Halsnæs Kommune, gøres klar, så det i løbet af efteråret kan forelægges for byrådet med anmodning om at blive sendt til Naturstyrelsen med henblik på planlægningstilladelse. Hvis det grønne lys bliver tændt i Naturstyrelsen, som havnens bestyrelse håber, så åbnes der for store opgaver: Udformning i alle detaljer af havnen, kommunal planlægning og måske supplerende undersøgelser om naturpåvirkningerne.

Bestyrelsen kan ikke love, at der ville blive givet tilladelse til at bygge en havn, men bestyrelsen finder, at den har et godt og velbeskrevet projekt.

Generalforsamlingen godkendte beretningen og årsrapporten og genvalgte bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen ved at genvælge Klaus Struwe som formand, Alf Nielsen som næstformand, Steen Christiansen som sekretær og Randi Albæk Andersen som kasserer.


Bestyrelsens beretning

Referat Generalforsamling 2012

Årsrapport 2011/2012

Budget 2012/2013


Tilbage

Tilbage til forsiden